دانلود ریز دروس رشته ها

ریزدروس رشته های آموزشکده فنی و حرفه ای سما

دانشجویان محترم برای دانلود ریزدروس هر رشته بر روی آن کلیک کنید

******رشته های کاردانی پیوسته******

  ساختمان(ورودی های 99 به بعد)

 نقشه کشی معماری

 علمی کاربردی حسابداری

 تربیت بدنی

الکتروتکنیک ( ورودی های 99 به بعد)

 کامپیوتر( ورودی های 99 به بعد)

مکانیک خودرو (ورودی های 99 به بعد )

 الکترونیک عمومی(ورودی های 99 به بعد)

اموراداری

حسابداری

ماشین افزار-ساخت و تولید

مدیریت خانواده

طراحی دوخت( ورودی های 99 به بعد)

تاسیسات

 رشته فناوری تولیدات زراعی (ورودی های 99 به بعد)

فناوری پرورش دام (ورودی های 99 به بعد)

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

******رشته های کارشناسی ناپیوسته******

کارشناسی برق و قدرت-جدید

کارشناسی حسابداری 

کارشناسی عمران :غیر مرتبط 

کارشناسی عمران : مرتبط

کارشناسی کامپیوتر   – مرتبط

کارشناسی کامپیوتر – غیرمرتبط

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی معماری

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مدیریت دولتی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی